112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ გაერთიანებული ქმედება (IACTA)

ხანგრძლივობა: 2021-2022 წწ.

დაფინანსებულია: ანტინარკოტიკულ და სამართალდამცავ ორგანოებთან თანამშრომლობის ბიუროს (INL) და ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ

განმახორციელებელი: მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია (IOM)

პროექტის ბიუჯეტი: 150,000 აშშ დოლარი

პროექტის მიზანი: ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით სამართალდამცავი ორგანოებისთვის, სოციალური მუშაკებისთვის და შრომის ინსპექტორებისთვის კვალიფიკაციის გაუმჯობესება; ცნობიერების ამაღლება ტრეფიკინგის შესახებ; საქართველოსა და უზბეკეთს შორის თანამშრომლობის გაძლიერება ტრეფიკინგის შემთხვევათა გამოძიების ხელშეწყობის მიზნით.