×

112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42ერთიანი მომსახურების ცენტრი

ევროკავშირის მხარდაჭერა ნარკოტიკებისა და ორგანიზებულ დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში

პროექტის ხანგრძლივობა: 2017-2020 წწ

ბიუჯეტი: 12 მილიონი ევრო

განმახორციელებელი პარტნიორები: საერთაშორისო და იბერო-ამერიკული ფონდი ადმინისტრაციის და საჯარო პოლიტიკის სფეროში; საფრანგეთი, დიდი ბრიტანეთის ეროვნული დანაშაულის სააგენტო; იტალიის კარაბინიერთა კორპუსი.

პროექტის მიზანი: გააძლიეროს ე.წ. "ჰეროინი-მარშრუტის" სხვადასხვა ვარიანტების გასწვრივ არსებული ქვეყნების შესაძლებლობები, რათა უკეთესად უპასუხონ ნარკოტიკებთან დაკავშირებულ დანაშაულს და მნიშვნელოვანი ნდობა და კავშირები დაამყარონ მათ შორის, რაც თანამშრომლობის შესაძლებლობას მისცემთ (ტრანს-რეგიონალურად ადამიანის უფლებებისა და კანონის უზენაესობის უზრუნველყოფით).