112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

ევროკავშირის მხარდაჭერა ნარკოტიკებისა და ორგანიზებულ დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში (EU-ACT)

პროექტის ხანგრძლივობა: 2017-2021 წწ.

დაფინანსებულია: ევროკავშირის მიერ

ბიუჯეტი: 12,000,000 ევრო

განმახორციელებელი პარტნიორები: საერთაშორისო და იბერო-ამერიკული ფონდი ადმინისტრაციის და საჯარო პოლიტიკის სფეროში; საფრანგეთი, დიდი ბრიტანეთის ეროვნული დანაშაულის სააგენტო; იტალიის კარაბინიერთა კორპუსი.

პროექტის მიზანი: გააძლიეროს ე.წ. "ჰეროინი-მარშრუტის" სხვადასხვა ვარიანტების გასწვრივ არსებული ქვეყნების შესაძლებლობები, ნარკოტიკებთან დაკავშირებულ დანაშაულზე საპასუხოდ და სამომავლო თანამშრომლობის გაღრმავების მიზნით.