×

112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42ერთიანი მომსახურების ცენტრი

ევროკავშირის მხარდაჭერა საქართველოში სისხლის სამართლის პოლიტიკის, სისხლისსამართლებრივი დევნისა და გამოძიების განვითარებისთვის სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების მხარდაჭერა (EU4JUSTICE)

ხანგრძლივობა: 2016-2020

დაფინანსება: ევროკავშირი

პროექტის ბიუჯეტი: 2 250 000 ევრო

განმახორციელებელი პარტნიორები: საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო და საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

პროექტის მიზანი: პროექტის ზოგადი მიზანი: სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმის მხარდაჭერა, კოორდინაცია და მონიტორინგი. საერთაშორისო სტანდარტების და ვალდებულებების გათვალისწინებით პროკურატურასა და შინაგან საქმეთა სამინისტროში რეფორმების განხორციელების პროცესის ხელშეწყობა.