112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

ევროკავშირის მხარდაჭერა საქართველოში სისხლის სამართლის პოლიტიკის, სისხლისსამართლებრივი დევნისა და გამოძიების განვითარებისთვის სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების მხარდაჭერა (EU4JUSTICE)

ხანგრძლივობა: 2016-2021 წწ.

დაფინანსებულია: ევროკავშირის მიერ

პროექტის ბიუჯეტი: 2,250,000 ევრო

პროექტის მიზანი: სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმის მხარდაჭერა, კოორდინაცია და მონიტორინგი. საერთაშორისო სტანდარტების და ვალდებულებების გათვალისწინებით პროკურატურასა და შინაგან საქმეთა სამინისტროში რეფორმების განხორციელების პროცესის ხელშეწყობა. შს სამინისტროს, იუსტიციის სამინისტროს, პროკურორებისა და გამომძიებელთა მხრიდან თანამედროვე მომსახურებების დანერგვა და გამოყენება პოლიტიკის, პრაქტიკის და მართვის მეთოდებისა და მიდგომების გაუმჯობესებით, აგრეთვე, პერსონალის კვალიფიკაციისა და ადამიანის უფლებების შესახებ ცნობიერების ამაღლება.