112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

ერთიანი მომსახურების ცენტრისა და მომსახურების სააგენტოს ორგანიზაციული შესაძლებლობების განვითარების ხელშეწყობა, გაუმჯობესებული სახელმწიფო სერვისების მიწოდების მიზნით - II ფაზა

დასახელება: ერთიანი მომსახურების ცენტრისა და მომსახურების სააგენტოს ორგანიზაციული შესაძლებლობების განვითარების ხელშეწყობა, გაუმჯობესებული სახელმწიფო სერვისების მიწოდების მიზნით - II ფაზა

ხანგრძლივობა: 2021-2023 წწ.

დაფინანსებულია: დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს მთავრობის (UK Aid) მიერ

განმახორციელებელი: გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP)

პროექტის ბიუჯეტი: 70 000 აშშ დოლარი

პროექტის მიზანი: ერთიანი მომსახურების ცენტრის და შსს მომსახურების სააგენტოს ორგანიზაციული შესაძლებლობების მხარდაჭერა და შესაძლებლობების განვითარება. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის სერვისების ხელმისაწვდომობის გაზრდა.