112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

მიგრაციის მართვის მდგრადობის ხელშეწყობა საქართველოში (ENIGMMA II)

ხანგრძლივობა: 2017-2021 წწ.

დაფინანსებულია: ევროკავშირის მიერ

განმახორციელებელი: მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრი (ICMPD)

პროექტის ბიუჯეტი: 4,000,000 ევრო

პროექტის მიზანი: საქართველოს მთავრობის მხარდაჭერა ევროკავშირთან სავიზო დიალოგის ფარგლებში მიგრაციის საკითხებთან დაკავშირებული სფეროების ეფექტიანად მართვაში, მათ შორის რეკომენდაციების შემუშავების, ექსპერტული დახმარებისა და გამოცდილების გაზიარების გზით.