112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

დისკრიმინაციის, სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულისა და სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოში

ხანგრძლივობა: 2018-2021 წწ.

დაფინანსებულია: ევროპის საბჭოს მიერ

განმახორციელებელი: ევროპის საბჭო დადანიის სამეზობლო პროგრამა (DANEP)

პროექტის ბიუჯეტი: 2,000,000 ევრო

პროექტის მიზანი: გამოცდილებისა და ცოდნის გაზიარება, ცნობიერების ამაღლება სამართალდამცავ და კანონის აღმასრულებელ ორგანოებს, სამოქალაქო ორგანიზაციებს შორის. პროექტის მიზანია ანტი დისკრიმინაციის, სიძულვილის ენისა და სიძულვილით ჩადენილი დანაშაულის შესახებ ექსპერტიზის გაზიარება, კომპეტენციის გაზრდა, საქართველოს კანონმდებლობის ევროპის სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა.