112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

რეგიონული პროექტი კიბერდანაშაულთან ბრძოლისა და კიბერ-გამძლეობის საკითხებზე (CyberEast)

ხანგრძლივობა: 2019-2023 წწ.

დაფინანსებულია: ევროკავშირის მიერ

განმახორციელებელი: ევროპის საბჭო

პროექტის ბიუჯეტი: 4,200,000 ევრო

პროექტის მიზანი: კანონმდებლობისა და ჩარჩო დოკუმენტების ბუდაპეშტის კიბერდანაშაულის კონვენციასთან შესაბამისობაში მოყვანა, სასამართლო და სამართალდამცავი ორგანოების შესაძლებლობების და უწყებათაშორისი თანამშრომლობის გაძლიერება, ეფექტური საერთაშორისო თანაშრომლობის გაზრდა სისხლის სამართლის, კიბერდანაშაულისა და ელექტრონული მტკიცებულებების მიმართულებით, მათ შორის მომსახურების მომწოდებლებსა და სამართალდამცავ ორგანოებს შორის.