×

112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42ერთიანი მომსახურების ცენტრი

კიბერდანაშაულთან ბრძოლისა და კიბერ-გამძლეობის საკითხებზე ევროპის საბჭოს და ევროკავშირის ახალი რეგიონული პროექტი CyberEast აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებისათვის

ხანგრძლივობა: 2019-2022

დაფინანსება: ევროპის საბჭო/ევროკავშირი

განმახორციელებელი: CoE/EU

პროექტის ბიუჯეტი: 4 200 000 ევრო

პროექტის მიზანი: მიზნად ისახავს ბუდაპეშტის კიბერდანაშაულის კონვენციის იმპლემენტაციას, რეგიონალური და კიბერდანაშაულთან ბრძოლის კუთხით საერთაშორისო თანამშრომლობის გაძლიერებას, კიბერდანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის დანაყოფის შესაძლებლობების განვითარებას და სხვა.