112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების უზრუნველყოფა საქართველოში - ბავშვთა დაცვა და პრევენცია ძალადობისგან, მათ შორის ციფრულ გარემოში

დასახელება: ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების უზრუნველყოფა საქართველოში - ბავშვთა დაცვა და პრევენცია ძალადობისგან, მათ შორის ციფრულ გარემოში

ხანგრძლივობა: 2022-2023 წწ.

დაფინანსებულია: ევროპის საბჭოს (CoE) მიერ

განმახორციელებელი: ევროპის საბჭო (CoE)

პროექტის ბიუჯეტი: 372 000 ევრო

პროექტის მიზანი: ბავშვების უსაფრთხოების გაძლიერება ბავშვის უფლებათა კოდექსისა (2019) და ლანზაროტეს კონვენციის (ბავშვთა სექსუალური ექსპლუატაციისა და სექსუალი შევიწროებისგან დაცვის) უახლესი რეკომანდეციების იმპლემენტაციის გზით.