×

112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42ერთიანი მომსახურების ცენტრი

არასრულწლოვან და სრულწლოვან თავისუფლებააღკვეთილ პირთა მხარდაჭერა

ხანგრძლივობა: 2019 – 2012

დაფინანსება: ევროპის საბჭო

პროექტის ბიუჯეტი: 600 000 ევრო

პროექტის მიზანი: არასრულწლოვანთა უფლებების დაცვა და მათი მოპყრობა ევროპული სტანდარტების შესაბამისად.