112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

ადამიანის უფლებების დაცვით საპოლიციო ზომების გატარება საქართველოში

ხანგრძლივობა: 2022-2023 წწ.

დაფინანსებულია: ევროპის საბჭოს (COE) მიერ

განმახორციელებელი: ევროპის საბჭო

პროექტის ბიუჯეტი: 600 000 ევრო

პროექტის მიზანი: საქართველოს ხელისუფლების მხარდაჭერა საპოლიციო მოვალეობების ეფექტიანი და ანგარიშვალდებული წესით შესრულების მონიტორინგში, ადამიანის უფლებების სტანდარტების გაძლიერების გზით.