112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

პოლიციის საზოგადოებრივი საქმიანობა აჭარაში (ACPI)

ხანგრძლივობა: 2015-2020 წწ.

დაფინანსებულია: ანტინარკოტიკული და სამართალდამცავ ორგანოებთან თანამშრომლობის ბიუროს (INL) მიერ

განმახორციელებელი: პროექტი ჰარმონიის ფილიალი საქართველოში (PH International)

პროექტის ბიუჯეტი: 105,000 აშშ დოლარი

პროექტის მიზანი: მოზარდებს შორის დანაშაულის პრევენცია და ადგილობრივ თემსა და სამართალდამცავ სტრუქტურებს შორის თანამშრომლობის გაუმჯობესება საზოგადოებაზე ორიენტირებული პოლიციის (სოპ) პრინციპებისა და მიდგომების დანერგვის გზით.