112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

პოლიციელთა შესაძლებლობების ზრდა ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში

პროექტისხანგრძლივობა: სექტემბერი, 2012 - თებერვალი, 2014

პროექტისბიუჯეტი: 250,000 USD

განმახორციელებელიპარტნიორები: აშშ-ის სახემწიფო დეპარტამენტის ანტინარკოტიკული და სამართალდამცავი პროგრამების საერთაშორისო ბიურო, ესტონეთის უსაფრთხოების მეცნიერებების აკადემია და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო.

პროექტისზოგადიმიზანია შს სამინისტროს შესაძლებლობების განვითარება ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში სპეციალიზირებული ტრეინინგებისა და კონფერენციის საშუალებით, რათა მოხდეს ოჯახში ძალადობის შემთხვევებზე რეაგირების ეფექტურობის ზრდა.

კონკრეტულიმიზნები:

  • პოლიციელთათვის სახელმძღვანელო პრინციპების შემუშავება, რომელიც უზრუნველყოფს ოჯახში ძალადობის ფაქტებზე რეაგირების თანმიმდევრულობას;
  • ოჯახში ძალადობის შემთხვევების გამოძიებისა და დევნის პროცესში ჩართული უწყებების ცნობიერების ამაღლება ოჯახში ძალადობის საკითხებზე;
  • პოლიციელთათვის ოჯახში ძალადობის, როგორ საზოგადოებრივი პრობლემის შესახებ ცნობიერების ზრდა.

დაგეგმილისაქმიანობები:

  • პროექტის ხელმძღვანელთა შეხვედრის ორგანიზება თბილისში;
  • ტრენერთა ტრეინინგის ჩატარება ტალინში;
  • 15 ორდღიანი რეგიონალური ტრეინინგების ჩატარება საქართველოს შს სამინისტროსა და მთავარი პროკურატურის თანამშრომლებისთვის;
  • კონფერენციის ორგანიზება.