112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42ერთიანი მომსახურების ცენტრი

დეპარტამენტის დირექტორი

ანზორ მარგიანი

დაბადების თარიღი: 11 თებერვალი, 1955 წელი.

განათლება:

1991წ. – გორის ეკონომიკური ინსტიტუტი

1996წ. – საქართველოს შსს აკადემია

პროფესიული გამოცდილება:

2015 წლიდან დღემდე შსს აფხაზეთის ა/რ პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორი

2004-2015 წწ. – შსს აფხაზეთის ა/რ მთავარი სამმართველოს უფროსი

29.08.2000წ. – ქვემო ქართლის შს სამხარეო შს საგზაო პოლიციის უფროსი ინსპექტორი–კოორდინატორი

22.01.1996წ. – შსს ქვემო ქართლის სამხარეო რეგიონის სამმართველოს საგზაო პოლიციის განყოფილების უფროსი

22.09.1994წ. – საქართველოს რესპუბლიკის საგზაო პოლიციის მთავარი სამმართველოს სარეგისტრაციო საკონტროლო განყოფილების, მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე, იგივე სარეგისტრაციო საგამოცდო სამმართველოს უფროსი

18.08.1994წ. – საქართველოს რესპუბლიკის საგზაო პოლიციის მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე, იგივე სარეგისტრაციო საგამოცდო განყოფილების უფროსი

20.05.1994წ. – საგზაო პოლიციის მთავარი სამმართველოს სარეგისტრაციო საგამოცდო განყოფილების უფროსი, იგივე მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე

25.08.1993წ. – საქართველოს რესპუბლიკის ქვემო ქართლის შს რეგიონალური სამმართველოს საგზაო პოლიციის რეგიონალური სარეგისტრაციო საგამოცდო განყოფილების უფროსი

26.08.1992წ. – საქართველოს რესპუბლიკის საზოგადოებრივი წესრიგისა და უშიშროების დაცვის პოლიციის მთავარი სამმართველოს ქ. რუსთავის სარაიონთაშორისო სარეგისტრაციო საგამოცდო ქვეგანყოფილების უფროსი

15.01.1992წ. – საქართველოს რესპუბლიკის შსს არსებული ქ. რუსთავის სარაიონთაშორისო სარეგისტრაციო საგამოცდო ქვეგანყოფილების უფროსი

30.12.1991წ. – შსს არსებული ქ. თბილისის #1 სარეგისტრაციო საგამოცდო ქვეგანყოფილების უფროსი

06.05.1991წ. – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, მინისტრის თანაშემწე

05.03.1991წ. – საქართველოს შსს სახავტოინსპექციის სამმართველოს საგზაო–საპატრულო სამსახურის ცალკეული ბატალიონის დუშეთის მოტორიზებული ოცეული, საგზაო–საპატრულო სამსახური, უფროსი ინსპექტორი

1979–1991წ.წ. – საქართველოს რესპუბლიკის შს სამინისტროს საკარანტინო ღონისძიებების უზრუნველყოფის ცალკეული ასეულის პოლიციელი

ენების ცოდნა: ქართული, რუსული

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და შვილი