112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42ერთიანი მომსახურების ცენტრი

კონტაქტი

სსიპ - საქართველოს შსს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურის იურიდიული
მისამართია ქ. თბილისი ვაჟა-ფშაველას გამზირი #72 ტელ.: 241-24-71, 241-26-02,
ფაქს.: 230-10-88, Email: JDC@mia.gov.ge