112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

ალექსანდრე დარახველიძე

←მინისტრის მოადგილეები
მოადგილე

დაბადების თარიღი: 31.08.1987

პროფესიული გამოცდილება:

2021 წლის მარტიდან - საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე;

2019–2021 წწ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის დირექტორი;

2018–2019 წწ. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე;

2018 წ. - საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის მოადგილე;

2015–2018 წწ. - საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი;

2014–2018 წწ. - საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს აღმოსავლეთ საქართველოს პირველი ადგილობრივი საბჭოს თავმჯდომარე;

2012-2015 წწ. საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე;

2010-2012 წწ. საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის მოქალაქეთა მიღების დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი;

2009-2010 წწ. საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის ცენტრის იურისტი;

2009 წ. - საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს სსიპ იურიდიული დახმარების სამსახურის ადვოკატის თანაშემწე;

2009 წ. - საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურიდიული დახმარების ცენტრის ადვოკატის თანაშემწე.

აკადემიური საქმიანობის გამოცდილება:

2020 წლიდან - ევროპის უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი;

2019 წლიდან - კავკასიის უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი;

2013 – 2018 წწ. - სსიპ სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის მოწვეული ტრენერი;

განათლება და კვალიფიკაცია:

ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის სამართლის სადოქტორო პროგრამა - დოქტორანტი (2019 წლიდან);

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - სამართალმცოდნეობის მაგისტრი (2008-2011);

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - სამართალმცოდნეობის ბაკალავრი (2004-2008);

საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდის (Rondeli Foundation) პროგრამა - საქართველოს საჯარო მოხელეთა პროფესიული შესაძლებლობების ზრდა გადაწყვეტილების მიღებასა და მოლაპარაკების წარმართვის ტექნიკაში (2012);

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურიდიული განათლების ხელშეწყობის ფონდი - სისხლის სამართლის კურსი (2007-2008);

ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა სისხლის სამართლის სპეციალიზაციით (2009).

წოდება - პოლიციის კაპიტანი

უცხო ენები: ინგლისური, რუსული.

ოჯახური მდგომარეობა: მეუღლე და ორი შვილი.