×

112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42ერთიანი მომსახურების ცენტრი

დეპარტამენტის უფროსი

ვაჟა სირაძე


მოადგილეები:

ლევან მაჭავარიანი

თამაზ რეხვიაშვილი

უშანგი ლომიძე

კახა ბუხრაძე