112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42ერთიანი მომსახურების ცენტრი

სტატისტიკა

2006 წლის განმავლობაში მომხდარი საგანგებო სიტუაციები

2007 წლის განმავლობაში მომხდარი საგანგებო სიტუაციები

2008 წლის განმავლობაში მომხდარი საგანგებო სიტუაციები

2009 წლის განმავლობაში მომხდარი საგანგებო სიტუაციები

2010 წლის განმავლობაში მომხდარი საგანგებო სიტუაციები

2011 წლის განმავლობაში მომხდარი საგანგებო სიტუაციები

2012 წლის განმავლობაში მომხდარი საგანგებო სიტუაციები

2013 წლის განმავლობაში მომხდარი საგანგებო სიტუაციები


2014 წლის განმავლობაში მომხდარი საგანგებო სიტუაციები (ინციდენტები)

2015 წლის განმავლობაში მომხდარი საგანგებო სიტუაციები (ინციდენტები)

2016 წლის განმავლობაში მომხდარი საგანგებო სიტუაციები (ინციდენტები)