112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

თანამშრომლობა ბავშვზე სექსუალური ძალადობის წინააღმდეგ

პროექტის ხანგრძლივობა: 2013-2015

დაფინანსებულია: ევროკავშირის მიერ

განმახორციელებელი პარტნიორები: საქართველოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფონდი, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

პროექტის ზოგადი მიზანი: ბავშვთა დაცვისა და კეთილდღეობის სისტემის გაძლიერება, სამართალდამცავი ორგანოების თანამშრომლების/პროფესიონალების ცოდნისა და უნარების განვითარებით და არასამთავრობო და სამთავრობო სექტორების კოორდინირებული თანამშრომლობის მეშვეობით.

პროექტის კონკრეტული მიზნები:

სქესობრივ დანაშაულებზე მომუშავე სამართალდამცავების გადამზადება, სქესობრივი დანაშაულის მსხვერპლ/მოწმე არასრულწლოვნებთან მოპყრობის თავისებურებაზე, მათი რევიქტიმიზაციის თავიდან აცილების და საქმის შესახებ სწორი ცნობების მიღების მიზნით.

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი საქმიანობები:

  • ტრენინგი სამართალდამცავი ორგანოს თანამშრომლებისთვის;
  • სამუშაო ჯგუფების შექმნა და სამუშო შეხვედრის ჩატარება;
  • სისხლის სამართლის პროცესით გათვალსწინებული პროცედურების უზრუნველყოფა, საჭიროების შემთხვევაში ფსიქოლოგის მონაწილეობის გზით.