112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

მიგრაციის სფეროში ტრეინინგებისა და ანალიტიკური შესაძლებლობების ზრდა საქართველოსა და მოლდავეთში

პროექტის ხანგრძლივობა: 26 თვე

განმახორციელებელი პარტნიორები: ICMPD, ლტოლვილთა დანიის საბჭო, ნიდერლანდები, პოლონეთი, შვეიცარია, ბულგარეთი, ევროპის საბჭო, ფინეთი, ჰააგის უნივერსიტეტი, პორტუგალია, სლოვაკეთი.

ზოგადი მიზნები: მიგრაციის მართვის სფეროში სამთავრობო უწყებების შესაძლებლობების გაძლიერება, რათა განავითარონ და განახორციელონ პარტნიორობა მობილურობისათვის საქართველოში.

კონკრეტული მიზნები:

 • სამთავრობო სტრუქტურებსა და აკადემიაში მიგრაციის საკითხებზე ცნობიერების დონის ამაღლება;
 • სამთავრობო სტრუქტურებისა და აკადემიის თანამშრომლობის ხელშეწყობა, რათა მოხდეს მიგრაციის პოლიტიკის შემამუშავებელი და განმახორციელებელი სტრუქტურების ანალიტიკური საჭიროებების დაკმაყოფილება;

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი ძირითადი საქმიანობები:

 • აკადემიის კურიკულუმის განვითარების მიზნით სამთავრობო უწყებებისა და აკადემიის ერთობლივი სამუშაო ჯგუფის დაარსება
 • სამთავრობო სტრუქტურებისა და აკადემიის თანამშრომლობის ფორმის განსაზღვრა;
 • საჭიროებების განსაზღვრა;
 • სტაჟირება მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრში (ICMPD);
 • ინფორმაციის/გამოცდილების გაზიარება ტრეინინგებისა და სასწავლო ვიზიტების საშუალებით;
 • ქართული მხარისთვის პროფესიული და აკადემიური კურიკულუმის შემუშავება მიგრაციის საკითხებზე;
 • ტრენერების ტრეინინგზე სახელმძღვანელოს შემუშავება ქართული კონტექსტის შესაბამისად;
 • ტექნიკური აღჭურვილობის შეძენა;
 • საზაფხულო სკოლა და სტუდენტური სტაჟირება;
 • მიგრაციის კურიკულუმის განვითარებზე აკადემიასა და სამთავრობო სტრუქტურებს შორის ურთიერთგაგების მემორანდუმის პროექტის შემუშავება;

საქართველოს მხრიდან პროექტში ჩართული უწყებები:

 • ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო;
 • სახელმწიფო მინისტრი დიასპორის საკითხებში;
 • იუსტიციის სამინისტრო (სამოქალაქო რეესტრის სააგენტო);
 • შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო;
 • შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
 • თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
 • თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.