×

112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42ერთიანი მომსახურების ცენტრი

Juvenile Interrogation Techniques (GE)

The project is implemented by UNICEF and encompasses introduction of juvenile interrogation techniques' training program in the MoIA basic training curriculum course. For the purpose, MoIA Police Academy group of psychologists elaborated new plan for the `interrogation` course. Primarily, four academic hours were allocated for the course and the number increased up to eight hours by adding topics related to juvenile interrogation. The topics were integrated into study material in June 2009.