×

112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

კონტაქტი

მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, გახოკიძის ქ. №16
ტელეფონი: (+995 32) 241 96 07; (+995 32) 241 96 34;
ელ.ფოსტა: migration@mia,gov.ge