×

112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42ერთიანი მომსახურების ცენტრი

გენერალური ინსპექციის ცხელი ხაზი - 126 (GE)