112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42ერთიანი მომსახურების ცენტრი

სამედიცინო მომსახურების ინსტრუქცია

სამედიცინო მომსახურების ინსტრუქცია