×

112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

კონტაქტი

მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, 0105 ი.ცურტაველის ქ.29
ტელ: +995 32 2 41 27 69
ელ-ფოსტა: TDD@mia.gov.ge