112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

შსს არქივი

შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივი წარმოადგენს სსიპ შსს აკადემიის სტრუქტურულ ერთეულს, რომელიც მოიცავს ყოფილი სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის, შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და საქართველოს სსრ კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის არქივებს.

შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივი