112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

პატრული

დეპარტამენტის სტრუქტურული ერთეულებია:

საორგანიზაციო სამმართველო;

საფინანსო-სამეურნეო უზრუნველყოფის სამმართველო;

სამორიგეო-საინფორმაციო სამმართველო;

ერთიანი მომსახურების ცენტრი (სამმართველო);

საზღვრის მართვისა და კოორდინირების მთავარი სამმართველო;

მონიტორინგის სამმართველო;

ქ. თბილისის მთავარი სამმართველო;

მცხეთა-მთიანეთის მთავარი სამმართველო;

ქვემო ქართლის მთავარი სამმართველო;

შიდა ქართლის მთავარი სამმართველო;

სამცხე-ჯავახეთის მთავარი სამმართველო;

კახეთის მთავარი სამმართველო;

იმერეთის მთავარი სამმართველო;

სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის მთავარი სამმართველო;

აჭარის მთავარი სამმართველო;

გურიის მთავარი სამმართველო.