×

112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42ერთიანი მომსახურების ცენტრი

კონტაქტი

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი - კახა ყურაშვილი

საინფორმაციო ქოლ-ცენტრი: (032) 241-42-42;

ელ. ფოსტა: patrolinfo@mia.gov.ge

მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, ნოე რამიშვილის ქ. №38