×

112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

ევროკავშირი უსაფრთხოებისთვის, ანგარიშვალდებულებისა და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისთვის საქართველოში (SAFE)

ხანგრძლივობა: 2020-2021 წწ.

დაფინანსებულია: ევროკავშირის მიერ

განმახორციელებელი: გაეროს პროექტების მომსახურების ოფისი (UNOPS)

პროექტის ბიუჯეტი: 2,000,000 ევრო

პროექტის მიზანი: შსს-ს შესაძლებლობების განვითარება აღჭურვილობის შესყიდვის გზით, შემდეგი მიმართულებების მიხედვით: დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა და დანაშაულის პრევენცია (მათ შორის, ოჯახში ძალადობა, ნარკოტიკების წინააღმდეგ ბრძოლა, ანალიზზე დაფუძნებული საპოლიციო საქმიანობა, ა.შ.) საზღვრის ინტეგრირებული მართვა, კიბერდანაშაულთან ბრძოლა, საგანგებო სიტუაციების მართვა და სამოქალაქო უსაფრთხოება.