112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42ერთიანი მომსახურების ცენტრი

სტატისტიკა

2017 წელს შსს გენერალური ინსპექციის მიერ შსს თანამშრომლებისადმი დაკისრებული დისციპლინური სახდელების რაოდენობა:

2016 წელს შსს გენერალური ინსპექციის მიერ შსს თანამშრომლებისადმი დაკისრებული დისციპლინური სახდელების რაოდენობა:
2015 წელს შსს გენერალური ინსპექციის მიერ შსს თანამშრომლებისადმი დაკისრებული დისციპლინური სახდელების რაოდენობა:
2014 წელს შსს გენერალური ინსპექციის მიერ შსს თანამშრომლებისადმი დაკისრებული დისციპლინური სახელების რაოდენობა:2013 წელს შსს გენერალური ინსპექციის მიერ შსს თანამშრომლებისადმი დაკისრებული დისციპლინური სახდელების რაოდენობა: