112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

Information on the Activities Conducted by the GUAM National Law Enforcement Center of the MIA of Georgia (GE)