112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

დავით ვარდიაშვილი

←მინისტრის მოადგილეები
მოადგილე
დაბადების თარიღი და ადგილი: 1969 წლის 12 ოქტომბერი, თბილისი
 
განათლება:
1986-1991 წწ. - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამშენებლო ფაკულტეტი/სამრეწველო და სამოქალაქო მშენებლობის სპეციალობა/კვალიფიკაცია - ინჟინერ მშენებელი;
1996-2000 წწ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი/სამართალმცოდნეობის სპეციალობა/კვალიფიკაცია - იურისტი
 
სამუშაო გამოცდილება:
02/2014 -01/2016 წწ. – საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია /დირექტორი ფინანსურ საკითხებში;
12/2013-02/2014 წწ. –  ქვემო ქართლის სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის პირველი მოადგილე;
03/2013-12/2013 წწ. –  შპს ,,საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“/გენერალური დირექტორის მოადგილე;
03/2013-12/2013 წწ. –  სს ,,საქართველოს ნავთობის და გაზის კორპორაცია“/კონსულტანტი გაზის მიწოდების საკითხებში;
12/2012-03/2013 წწ. –  შემოსავლების სამსახური/მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი;
11/2012-12/2012 წწ. –  სსიპ  შემოსავლების სამსახური/საბაჟო გაფორმების დეპარტამენტის უფროსი;
05/2011-11/2012 წწ. –  სსიპ შემოსავლების სამსახური/მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე;
01/2011-05/2011 წწ. –   სსიპ შემოსავლების სამსახური/აუდიტის დეპარტამენტის დასავლეთ საქართველოს ბიუროს უფროსის მოადგილე;
07/2010-01/2011 წწ. –  სსიპ შემოსავლების სამსახური/შიდა ქართლის და მცხეთა-მთიანეთის რეგიონალური ცენტრის უფროსი;
06/2010-07/2012  წწ. –  სსიპ  შემოსავლების სამსახური/იმერეთის რეგიონალური ცენტრის უფროსის მოადგილე;
10/2009-07/2010 წწ. –   შპს „საქართველოს ნავთობის და გაზის სერვისული კომპანია“/გენერალური დირექტორი;
10/2009-07/2010 წწ. –   შპს „კაპ-სერვისი“/გენერალური დირექტორი;
10/2009-07/2010 წწ. –   შპს „საქგეოსერვისი“/გენერალური დირექტორი;
02/2009-10/2009 წწ. –  შემოსავლების სამსახური/კახეთის რეგიონალური ცენტრის უფროსი;
11/2008-02/2009 წწ. –  შემოსავლების სამსახური/მსხვილ გადამხდელთა ინსპექციის უფროსის მოადგილე;
11/2007-11/2008 წწ. –  სახელმწიფო ნავთობის კომპანია სს „თელეთის ნავთობის კომპანია“ (ყოფილი სს „საქნავთობი“) /გენერალური დირექტორი;
08/2007-11/2007  წწ. –  შპს „იორის ველი ნავთობი და გაზი“/გენერალური დირექტორი; 
06/2007-07/2007 წწ. –  შპს „ნავთობის და გაზის კორპორაცია“/გენერალური დირექტორის მრჩეველი; 
07/2006-07/2007 წწ. –  მსხვილ გადამხდელთა საგადასახადო ინსპექცია/უფროსის მოადგილე;
04/2004-06/2006 წწ. –  მსხვილ გადამხდელთა საგადასახადო ინსპექცია/სამმართველოს უფროსი;
10/2002-03/2004 წწ. –  მსხვილ გადამხდელთა საგადასახადო ინსპექცია/სამმართველოს უფროსის მოადგილე;
04/1998-10/2002 წწ. –  მსხვილ გადამხდელთა საგადასახადო ინსპექცია/სახელმწიფო საგადასახადო ინსპექტორი;
02/1998-03/1998 წწ. –  შპს „გრუნაუ გეო ინდასტრი სერვისი“/ტექნიკური დირექტორი;
01/1997-02/1998 წწ. –  ტრანსპორტის სამინისტრო სახაზინო საწარმო „ტრანსკონსალტინგი“/ დირექტორის მოადგილე;
12/1995-01/1996 წწ. –  საქართველოს პარლამენტი/ წამყვანი სპეციალისტი;
09/1991-12/1992 წწ. –  ქ. თბილისის მერია/ წამყვანი სპეციალისტი;
09/1991-10/2003 წწ. –  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი/ასისტენტი 

კვალიფიკაცია:
2008 - დიდი  ბრიტანეთის  „Confidence Energy“ კომპანია, ხმელთაშუაზღვისა და სამხრეთ ევროპის ბაზრებზე ნავთობითა და ნავთობპროდუქტებით ვაჭრობა;
2008 - დიდი ბრიტანეთის ნავთობის ინსტიტუტი „ Energy“  - საერთაშორისო ნავთობინდუსტრიის განვითარება;
2006 - საგადასახადო რეფორემების ხელშემწყობი პროექტი - სახელმწიფო ფინანსები;
1999 - ბარენცის ჯფუფი - საგადასახადო სისტემა მინიჭებული წოდებები:
2011 - საქართველოს საინჟინრო აკადემიის წევრ კორესპოდენტი;
2007 - საქართველოს საინჟინრო აკადემიის მრჩეველი;
2006 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - ასოცირებული პროფესორი;
2005 - დოცენტის სამეცნიერო პედაგოგიური წოდება;
2004 - ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორის აკადემიური ხარისხი;
2003 - ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი. 
 
ენების ცოდნა: ინგლისურ და რუსულ ენებს
 
ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი