112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

საკონტაქტო ინფორმაცია

მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, გულუას ქ. N10

ტელეფონი:

ელ.ფოსტა: