112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

დეპარტამენტის დირექტორინუგზარ სუჯაშვილი
შსს საექსპერტო-კრიმინალისტიკური დეპარტამენტის დირექტორი

დაბადების თარიღი და ადგილი: 8 მარტი, 1972 წ. ქ.თბილისი.

განათლება
:
1993 წ. - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამართლის ფაკულტეტი. კვალიფიკაცია იურისტი;
2003 წ. - სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროს აკადემიის ერთწლიანი სწავლების კურსი.

პროფესიული გამოცდილება:

1994-1996 წწ. - სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროს საგამოძიებო სამმართველოს გამომძიებლი;
1997-1999 წწ. - სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროს მართვისა და კონტროლის დეპარტამენტის, ადამიანის უფლებათა დაცვისა და პირადი უსაფრთხოების სამმართველოს ინსპექტორი;
1999-2000 წწ. - სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროს ინსპექტირების და კოორდინაციის საამმართველოს უფროსი ინსპექტორი;
2001-2002 წწ. - სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროს პირადი შემადგენლობის ინსპექციის უფროსის მოადგილე;
2002-2003 წწ. - სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროს საკუთარი უშიშროების სამმართველოს უფროსი;
2003-2004 წწ. - სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროს ზედამხედველობისა და საკუთარი უსაფრთხოების დაპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე სამმართველოს უფროსი;
2005 წ. - შსს საკადრო და ორგანიზაციული უზრუნველყოფის დეპარტამენტის, სამმართველოს უფროსის მოადგილე;
2005-2009 წწ. - შსს გენერალური ინსპექციის დისციპლინური დევნის სამმართველოს უფროსი;
2009-2012 წწ. - შსს საპარტულო პოლიციის დეპარტამენტის, საექსპერტო-კრიმინალისტიკური მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე;
2012 წ.-დან შსს საექსპერტო-კრიმინალისტიკური მთავარი სამმართველოს უფროსი.

ენების ცოდნა: ქართული, რუსული.

ოჯახური მდგომარეობა:
ჰყავს მეუღლე და სამი შვილი.