112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

კონტაქტი

საკონტაქტო ინფორმაცია:

საჯარო ინფორმაციის გაცემის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი

ლევან სხირტლაძე

ქ. თბილისი, კ. ჩალაძის ქუჩა N1