112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

  • საპატრულო პოლიცია
    საპატრულო პოლიცია

    განახლებული ფორმა, აღჭურვილობა და ტრანსპორტი

  •  

     

სამსახურები

ახალი ამბები

რა პერიოდულობით უნდა გამოაქვეყნოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დანაშაულის სტატისტიკა?


 წელიწადში ერთხელ
 6 თვეში ერთხელ
 3 თვეში ერთხელ
 ყოველთვე

შსს ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ:
20132014201520162017

სტატისტიკური მონაცემები სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული ოჯახში მომხდარი დანაშაულისთვის, რომელზეც პასუხისმგებლობა განისაზღვრა სსკ 11'-108, 11'-109, 11'-117, 11'-118, 11'-126', 126' მუხლებით.

პოლიციის მიერ გამოცემული შემაკავებელი ორდერების რაოდენობა, რომელიც დაამტკიცა სასამართლომ: 1601 ორდერი
(2016 წლის 18 ივლისის მდგომარეობით)

რეგიონი:
სამეგრელო - ზემო სვანეთი
მომხდარია
დევნა დაიწყო
მკვლელობა
3
3
ჯანმრთელობის დაზიანება
3
3
ძალადობა(სხვა)
7
7
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
სულ მოხდა
დევნა დაიწყო
44
შემთხვევა
23
შემთხვევაში
100%

პროექტები