112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42ერთიანი მომსახურების ცენტრი

ნათია მეზვრიშვილი

←მინისტრის მოადგილეები
მოადგილე
საპარლამენტო მდივანი
დაბადების თარიღი: 1985 წლის 19 აპრილი;
 
 
 
პროფესიული გამოცდილება:

2013 წლის დეკემბრიდან - საქართველოს მთავარი პროკურატურა, საპროკურორო
საქმიანობაზე ზედამხედველობისა და სტრატეგიული განვითარების
დეპარტამენტის უფროსი;


2014 წლის სექტემბრიდან - ასისტენტ-პროფესორი აღმოსავლეთ ევროპის
უნივერსიტეტში;


2012 წლის სექტემბრიდან - მიწვეული ლექტორი ივ. ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში;


2010 წლის სექტემბერი - 2015 წლის დეკემბერი - მიწვეული ლექტორი ილიას
სახელმწიფო უნივერსიტეტში;


2013 წლის სექტემბერი - 2013 წლის დეკემბერი - საქართველოს მთავარი
პროკურატურა, იურიდიული სამმართველოს უფროსი;


2012 წლის დეკემბერი - 2013 წლის სექტემბერი - საქართველოს მთავარი
პროკურატურა, სტრატეგიული განვითარების სამმართველოს უფროსი;


2010 წლის დეკემბერი - 2012 წლის დეკემბერი - საქართველოს მთავარი
პროკურატურა, შს სამინისტროს რეგიონულ ტერიტორიულ ორგანოებში
საპროკურორო საქმიანობაზე ზედამხედველობის სამმართველოს უფროსი;


2009 წლის დეკემბერი - 2010 წლის დეკემბერი - საქართველოს მთავარი
პროკურატურა, ფინანსთა სამინისტროში გამოძიების საპროცესო
ხელმძღვანელობის დეპარტამენტის პროკურორი;


2009 წლის აგვისტო - 2009 წლის დეკემბერი - საქართველოს მთავარი
პროკურატურა, საპროკურორო საქმიანობაზე ზედამხედველობის დეპარტამენტის
პროკურორი;

2007 წლის თებერვალი - 2009 წლის აგვისტო - ძველი თბილისის რაიონული
პროკურატურის პროკურორი;

2006 წლის იანვარი - 2007 წლის იანვარი - თბილისის საქალაქო სასამართლოს
სტაჟიორი.

 

განათლება და კვალიფიკაცია:

2016 წლის აგვისტო - 2017 წლის მაისი - ცინცინატის უნივერსიტეტის სამართლის
სკოლა, აშშ, ოჰაიო (მაგისტრის ხარისხი LLM);
2006 - 2008 წლები - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი (მაგისტრის ხარისხი);
2002 - 2006 წლები - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი (ბაკალავრის ხარისხი).

 
ენები:
ინგლისური, რუსული