112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

შს სამინისტროსთვის დოკუმენტების აუთენტურობის/ნამდვილობის შესამოწმებელი აპარატურის გადაცემა

ჩეხეთის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციამ (IOM) 2009 წელს განახორციელა პროექტი, რომლის ფარგლებშიც შს სამინისტროს გადაეცა დოკუმენტების აუთენტურობის/ნამდვილობის შესამოწმებელი აპარატურა.

აღნიშნული პროექტის ფარგლებში შსს საპტრულო პოლიციის დეპარტამენტის, საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის, შსს აკადემიისა და საექსპერტო-კრიმინალისტიკური მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებს ჩაუტარდათ ტრეინინგი თემაზე: „ინსტრუქტორთა მომზადება - სამგზავრო დოკუმენტების შემოწმების სფეროში", რომლის დროსაც განხილული იყო აღნიშნული აპარატურის მოხმარების წესები და სხვა.