112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

პროექტის ხანგრძლივობა: 2013 წლის აპრილი-2015 აპრილი დაფინანსება: ევროკავშირი განმახორციელებელი პარტნიორები: უნგრეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრო, მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრი (ICMPD) პროექტის ბიუჯეტი: 1.014.398,30 EUR პროექტის ზოგადი მიზანი: პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს სტრატეგიულ და ოპერატიულ თანამშრომლობას აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონში. თანამშრომლობა პირველ რიგში მიზნად ისახავს არალეგალური მიგრაციის პრევენციასა და საზღვრისუფრო ეფექტურად და კოორდინირებულად მართვას. პროექტის კონკრეტული მიზნები: • არალეგალური მიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლა; • რეადმისიის პროცესის ხელშეწყობა, ნებაყოფლობითი დაბრუნება და რეინტეგრაცია • ლეგალურად მცხოვრები მიგრანტების ინტეგრაციის ხელშეწყობა მასპინძელ ქვეყანაში • თავშესაფარი და საერთაშორისო დაცვა პროექტით გათვალისწინებული საქმიანობები • აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის ორმხრივი და მრავალმხრივი საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავებას საზღვრის მართვის საკითხებზე; • ეროვნულ დონეზე უწყებათშორისი თანამშრომლობის გაუმჯობესებას საზღვრის მართვის საკითხებზე, • აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების სამართალდამცავ სასწავლო ინსტიტუტებში ტრეინინგ პროგრამების გაუმჯობესება

პროექტის ხანგრძლივობა: 2013 წლის აპრილი-2015 აპრილი

დაფინანსება: ევროკავშირი

განმახორციელებელი პარტნიორები: უნგრეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრო, მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრი (ICMPD)

პროექტის ბიუჯეტი: 1.014.398,30 EUR

პროექტის ზოგადი მიზანი: პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს სტრატეგიულ და ოპერატიულ თანამშრომლობას აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონში. თანამშრომლობა პირველ რიგში მიზნად ისახავს არალეგალური მიგრაციის პრევენციასა და საზღვრისუფრო ეფექტურად და კოორდინირებულად მართვას.

პროექტის კონკრეტული მიზნები:

  • არალეგალური მიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლა;
  • რეადმისიის პროცესის ხელშეწყობა, ნებაყოფლობითი დაბრუნება და რეინტეგრაცია
  • ლეგალურად მცხოვრები მიგრანტების ინტეგრაციის ხელშეწყობა მასპინძელ ქვეყანაში
  • თავშესაფარი და საერთაშორისო დაცვა

პროექტით გათვალისწინებული საქმიანობები

  • აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის ორმხრივი და მრავალმხრივი საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავებას საზღვრის მართვის საკითხებზე;
  • ეროვნულ დონეზე უწყებათშორისი თანამშრომლობის გაუმჯობესებას საზღვრის მართვის საკითხებზე,
  • აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების სამართალდამცავ სასწავლო ინსტიტუტებში ტრეინინგ პროგრამების გაუმჯობესება