112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

კულტურათა კვეთის რეგიონალური პროექტი: „სპორტი+სკოლა+პოლიცია“

პროექტის ხანგრძლივობა: 2013 –2015

დაფინანსებულია: 70 % ევროკავშირი, დარჩენილ 30 % ევროპის საფეხბურთო ასოციაციების კავშირი ( UEFA); სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო, საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია და მუნიციპალიტეტები.

განმახორციელებელი პარტნიორები: შინაგან საქმეთა, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროები, საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია.

პროექტის ბიუჯეტი: 214 268 ევრო

პროექტის ზოგადი მიზანი: მოზარდთა დანაშაულის პრევენცია

პროექტის კონკრეტული მიზნები: ჯანსაღი ცხოვრების პროპაგანდა

პროექტით გათვალისწინებული საქმიანობები

  • მშობლებთან და ბავშვებთან ჯანსაღი ცხოვრების პროპაგანდის მიზნით საუბრები
  • სემინარების ჩატარება საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში
  • სპორტული ღონისძიებების ჩატარება საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში