112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42ერთიანი მომსახურების ცენტრი

ობიექტების დაცვის დეპარტამენტის დირექტორი

ზურაბ ჭყოიძე