112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42ერთიანი მომსახურების ცენტრი

იურიდიული დეპარტამენტის დირექტორი

ბექა დოჭვირი