112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42ერთიანი მომსახურების ცენტრი

ცენტრის დირექტორი

გიორგი არსოშვილი


დაბადების თარიღი: 18.10.1980

განათლება:

2003წ. ივ. ჯავახიშვილის სახლობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი, სამართალმცოდნეობის სპეციალობით (კვალიფიკაცია - იურისტი);

2003 წელი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტურა.

სამუშაო გამოცდილება:

2016 წლის 11 ნოემბრიდან - ერთობლივი ოპერაციების ცენტრის დირექტორი, შინაგან საქმეთა სამინისტრო

2012 – 2016 წლის 11 ნოემბრამდე სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო, სააგენტოს უფროსი

2009-2012 საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო, სხვადასხვა თანამდებობა;

2009 – საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, ევროინტეგრაციის სამმართველოს უფროსი;

2008-2009 ფონდი ,,ღია საზოგადოება საქართველო“, ადგილობრივი ექსპერტი;

2005-2008 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, სხვადასხვა თანამდებობა;

2002-2004 არასამთავრობო ორგანიზაცია ,,ახალგაზრდობა სასჯელაღსრულების სისტემის რეფორმისათვის;

2000-2001 საქართველოს უზენაესი სასამართლო, სხდომის მდივანი (საზოგადოებრივ საწყისებზე).

უცხო ენები: ინგლისური, რუსული

აკადემიური აქტივობები:

2009 წლიდან - დღემდე - სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის ტრენერი

2015 წლიდან - დღემდე - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორი

2015 წელი - პრობაციის სამართლის სახელმძღვანელოს თანაავტორი

დამატებითი ინფორმაცია:

იუსტიციის ვიცე-პოლკოვნიკი

ღირსების ორდენის კავალერი

ოჯახური მდგომარეობა: მეუღლე და ორი შვილი