112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42ერთიანი მომსახურების ცენტრი

პროფესიული მომზადების სამმართველო

პროფესიული მომზადების სამმართველოს მიზანი

  • შინაგან საქმეთა სამინისტროს დანაყოფების საქმიანობაზე მორგებული სასწავლო პროგრამების შემუშავება და სამინისტროსათვის პრაქტიკული უნარ-ჩვევებითა და ცოდნით აღჭურვილი კადრების მომზადება.
  • შსს მისაღები კანდიდატების შემდგომი დასაქმების ადგილის სპეციფიკის გათვალისწინებით პოლიციელისათვის აუცილებელი უნარების გამომუშავებისათვის საჭირო სასწავლო კურსების შემუშავება.
  • ფაკულტეტების საქმიანობის კოორდინაცია და აკადემიაში სპეციალური პროფესიული სწავლების განხორციელება/კონტროლი.

ფაკულტეტები:

  • საპატრულო პოლიციის ფაკულტეტი
  • ენის ცენტრი
  • სასაზღვრო პოლიციის ფაკულტეტი
  • ტაქტიკური მომზადების სამსახური
  • უბნის ინსპექტორთა მომზადების ფაკულტეტი
  • კვალიფიკაციის ამაღლებისა და გადამზადების ფაკულტეტი
  • მეხანძრე-მაშველთა მომზადების ფაკულტეტი
www.policeacademy.gov.ge