112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

მორფინი

მორფინი წარმოადგენს ნარკოტიკულ ტკივილგამაყუჩებელ საშუალებათა ჯგუფს მიკუთვნებულ სამკურნალო პრეპარატს. სამედიცინო პრაქტიკაში იხმარება (მხოლოდ ექიმის დანიშნულებით) მორფინის ჰიდროქლორიდი გაუტკივარებისთვის როგორც ქირურგიულ, ასევე თერაპიულ პრაქტიკაში, ძლიერი ტკივილის დროს. მორფინის ხანგრძლივი ხმარებისას შეიძლება განვითარდეს მორფინისადმი ავადმყოფური ლტოლვა, ანუ მორფინიზმი.