112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

მეტამფეტამინი

მეტამფეტამინი ამფეტამინის რიგის თეთრი კრისტალური ნივთიერებაა. ის წარმოადგენს ფსიქოსტიმულატორს მიჩვევის მეტად მძლავრი პოტენციალით. ამფეტამინის რიგის ფსიქოსტიმულატორებს მიეკუთვნება, აგრეთვე, კუსტარულად დამზადებული ამფეტამინისმაგვარი ნივთიერებები - თვითნაკეთი მეთამფეტამინი (“ვინტი”, პერვიტინი) და მეთკათინონი (ეფედრონი, “ჯეფი”), რომელთა არასამედიცინო მიზნით მოხმარებამ უკანასკნელ წლებში ფართო გავრცელება ჰპოვა საქართველოში.