112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

კომისიის ყოველკვარტალური ანგარიშები

პირველი ყოველკვარტალური ანგარიში
საქართველოში ახალ ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებთან დაკავშირებით არსებულ ვითარებაზე

მეორე ყოველკვარტალური ანგარიში
საქართველოში ახალ ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებთან დაკავშირებით არსებულ ვითარებაზე

მესამე ყოველკვარტალური ანგარიში
საქართველოში ახალ ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებთან დაკავშირებით არსებულ ვითარებაზე

მეოთხე ყოველკვარტალური ანგარიში
საქართველოში ახალ ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებთან დაკავშირებით არსებულ ვითარებაზე

მეხუთე ყოველკვარტალური ანგარიში
საქართველოში ახალ ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებთან დაკავშირებით არსებულ ვითარებაზე

მეექვსე ყოველკვარტალური ანგარიში საქართველოში ახალ ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებთან დაკავშირებარსებულ ვითარებაზე

მეშვიდე ყოველკვარტალური ანგარიში საქართველოში ახალ ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებთან დაკავშირებარსებულ ვითარებაზე