112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

შალვა ხუციშვილი

←მინისტრის მოადგილეები
მოადგილე

მოადგილე-საპარლამენტო მდივანი

დაბადების თარიღი და ადგილი: 19 აგვისტო 1980 წელი; დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი, სოფელი მირზაანი

განათლება: 1997-2002 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი, სამართალმცოდნის სპეციალობა;

2012-2013 ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი, შედარებითი კონსტიტუციური სამართლის სამაგისტრო პროგრამა;

პროფესიული გამოცდილება: 2015 წლის 5 აგვისტოდან შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე;

2014-2015 საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსი;

2004-2014 საქართველოს პარლამენტის იურიდიული დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი;

2003-2004 საქართველოს პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტის აპარატის წამყვანი სპეციალისტი.

 ოჯახური მდგომარეობა: დასაოჯახებელი.