112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42ერთიანი მომსახურების ცენტრი

საკანონმდებლო ბაზა

სტრატეგიული მილსადენების დაცვის დეპარტამენტის საქმიანობის სამართლებრივი საფუძვლები:

  • კანონი პოლიციის შესახებ;
  • კანონი ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის შესახებ;
  • შინაგან საქმეთა სამინისტროს დებულება;
  • შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრატეგიული მილსადენების დაცვის დეპარტამენტის დებულება;
  • პოლიციის ეთიკის კოდექსი.