112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

ადმინისტრაციის უფროსი

გიორგი სახოკია