112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

კონტაქტი

საკონტაქტო ინფორმაცია:

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის

უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი

მურთაზ ბულია

ტელეფონი: 241 55 37

e-mail: bulia.murtaz@mia.gov.ge

ქ. ზუგდიდი, სოხუმის ქუჩა N1